IRM väntar nedgång för radioreklamen

Försäljningen av radioreklam kommer att minska något både det här året och nästa, enligt en ny prognos från Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM).

”Den förväntas backa något under perioden, en procent i år och två nästa. Detta beror främst på kortsiktiga organisatoriska faktorer som frekvenser och (de elektroniska lyssnarmätningarna) PPM och inte på någon långsiktig trend” säger IRM-s analyschef Tobias Hedström.

Däremot kommer den totala reklammarknaden att växa måttligt under 2012 (+1,4 procent) och 2013 (+2,8 procent) enligt IRM-s prognos. Det gör att det blir två rekordår räknat i löpande priser.

Noteras kan också att internet kommer att gå om dagspressen nästa år och att TV-reklamen kommer att omsätta mer än 6 miljarder i år.

Share