IRM tror på reklamrekord även nästa år

Det blir rekord för reklaminvesteringarna både i år och nästa år, enligt den senaste prognosen från Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM).

IRM skriver upp sin tillväxtsiffra för reklammarknadens från 5,9 till 6,5 procent i en ny prognos som släpps idag. Nästa år räknar IRM med att ökningen blir 3,8 procent. Förra året växte marknaden med 8,8 procent.

”Allt talar för att det högtryck som kännetecknat 2010 och inledningen av 2011 kommer att hålla i sig under året. Att de allra flesta medieslag bedöms öka sina reklamintäkter är ett tydligt tecken på en stark reklamkonjunktur i år. Under nästa år förväntas en viss dämpning av tillväxten, men trots det beräknas reklammarknaden växa med drygt 1,2 miljarder kronor mellan 2011 och 2012” säger IRM-s VD Magnus Anshelm.

IRM redovisar inga separata siffror för radioreklamen i pressmeddelandet.

Share