IRM: "Reklammarknaden backar marginellt"

Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM) har reviderat sin prognos för 2012. Enligt IRM kommer reklammarknaden att omsätta 0,1 procent mindre än under 2011.

Under första delen av året blir det en negativ tillväxt. Det beror enligt IRM på den starka uppgången under 2011. De sista kvartalen under 2012 kommer däremot att ge ökade reklaminvesteringar, skriver IRM i sin prognos.

”Utsikterna för allmänekonomin har försvagats något under den senaste tiden, vilket avspeglas i reklammarknadens tillväxttakt, men annonsörerna är snarare avvaktande än negativa till reklamåret 2012” säger IRM-s analyschef Tobias Hedström i ett pressmeddelande.

”Vi ser en fortsatt överflyttning från de tryckta medierna under 2012 till förmån för internet- och TV-reklam” fortsätter Tobias Hedström i pressmeddelandet, som inte innehåller några separata siffror för radioreklamen.

I den förra prognosen för 2012 trodde IRM på en tillväxt på 0,3 procent för 2012.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share