Inget besked om digitala tillstånd

Myndigheten för radio och TV hade som målsättning att utlysa tillstånd för digital kommersiell radio under april. Men fortfarande har utlysningen inte gjorts och inget besked kan ges om när den kommer.

”Vi arbetar för fullt med förberedelserna inför en utlysning, men vi kan i dagsläget inte ge ett exakt datum” säger Peter Schierbeck på Myndigheten för radio och TV.

Utlysningsperioden kommer att sträcka sig till efter att public service-kommittén kommer med sitt betänkande i september. Detta eftersom kommittén kommer att lämna ett förslag till Sveriges Radios digitalisering.

Tillstånden för digital kommersiell radio gäller två sändarnät som är nedbrytbara i 34 regioner. Tillstånd kan sökas både nationellt, regionalt och lokalt. Varje sändarnät har plats för upp till 16 radiokanaler. Tillstånden är gratis, men Myndigheten för radio och TV kommer att ta ut en anmälningsavgift på 35 000 kronor.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share