Ingen höjning av SR-s externa produktion

Sveriges Radio ökar inte heller nästa år sin utläggning av produktioner till externa bolag och medarbetare.

SR-s kostnad för externa produktioner och medarbetare har legat på ungefär samma nivå sedan 2009, då det nuvarande tillståndet började gälla. Produktionsbolagen och externa medarbetare står för ungefär hälften var av kostnaden.

”Resurser för extern produktion 2013 avsätts så att de i huvudsak ligger på samma nivå som 2009, vilket innebär 324 miljoner kronor” skriver Sveriges Radio i sitt budgetunderlag till Kulturdepartementet.

Däremot kan eventuellt resurser gå till ”tillfälliga publicistiska satsningar och utvecklingsprojekt”.

Sveriges Radio samarbetar bland annat med produktionsbolagen Svenska Mediatjänster, Munck, Filt, Tredje Statsmakten, Massamedia och A-One.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share