Högt förtroende för svensk radio

Fyra av fem svenskar – 80 procent – har förtroende för radio som samhällsinstitution, visar Eurobarometern som EU-kommissionen har presenterat. Det är det högsta förtroendet som något medium uppnår i något av EU-s medlemsländer.

För TV är förtroendet i Sverige 70 procent. Motsvarande siffror för pressen är 43 procent och för internet 30 procent. Den genomsnittliga förtroendesiffran för radio i EU är 54 procent, vilket gör radio till vinnare även på Europa-nivå.

”När det gäller radio kan den svenska siffran översättas direkt till förtroende för Sveriges Radio. Den kommersiella reklamsektorn är av begränsad storlek. Dess karaktär gör att man med stor säkerhet kan säga att den snarare ligger under än över genomsnittssiffran; den drar alltså inte upp det samlade förtroendet” skriver Sveriges Radios förra VD Mats Svegfors på SR-s medieblogg Medieormen.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share