Högsta räckvidden för radio och podd sedan 2000

Grafik: Nordicom.

Den årliga Mediebarometern från Nordicom på Göteborgs universitet visar att radio och poddar hade en daglig räckvidd på 78 procent förra året. Det är två procentenheter högre än 2021 och den högsta siffran för radio och poddar sedan 2000.

På veckonivå når radio inklusive poddar 89 procent (+1) och per månad 93 procent.

Lyssnandet i traditionell radioapparat minskade till 32 procent (-3), medan lyssnandet i bilradio ökade till 55 procent (+4). Poddradio och radio i efterhand steg till 28 procent (+4) och direktsänd webbradio till 24 procent (+4). Traditionella radioapparater användes mer av äldre, de med lägre utbildning och landsbygdsbor, medan yngre, de med högre utbildning och storstadsbor i större utsträckning lyssnade på poddar och webbradio.

Mediet med högst daglig räckvidd är fortfarande rörlig bild med 93 procent (+0) och tvåa är sociala medier med 85 procent (+2 procent). Dagstidningar ökade till 78 procent (+2).

Totalt konsumerades 413 minuter medier per dag förra året, en del av det parallellt. Ljudmedier stod för en tredjedel av det – 138 minuter. Det är lika mycket som rörlig bild. Direktsänd radio användes 60 minuter, inspelad musik 58 minuter och poddar inklusive radio i efterhand 20 minuter. Ljudböcker konsumerades i 11 minuter men ligger i kategorin för textmedier.

Poddlyssnandet var större än direktsänd radio i den yngsta åldergruppen 15-24 år, där 29 minuter ägnades åt podd och 26 minuter åt radio.

Sveriges Radios totala dagliga räckvidd ökade med 3 procent till 53 procent, med P4 som största kanal på 32 procent (+1), P1 på 24 procent (+3), P3 på 12 procent (+0) och P2 på 4 procent (+0). De kommersiella radiokanalerna, som inte redovisas separat, nådde totalt 31 procent (-1), närradion 7 procent (-1), utländsk radio 3 procent (+0) och annan radioakanal 2 procent (+0).

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share