Grundlagsskydd för public service utreds

Regeringen tillsatte idag en parlamentarisk kommitté som ska utreda oberoendet för public service och några andra frågor om tryck- och yttrandefrihet.

Bland annat ska kommittén utreda om det behövs ett särskillt skydd i grundlagen för public service, för att se till att verksamheten är tillräckligt oberoende från staten.

”Med hänsyn till vikten av en public service-verksamhet som bedrivs oberoende i förhållande till staten finns det enligt regeringen skäl att utreda om oberoendet är tillräckligt garanterat genom nuvarande reglering i grundlag och i vanlig lag” skriver regeringen i kommittédirektiven.

En annan fråga som ska utredas är att ändra i yttrandefrihetsgrundlagen så att samma krav kan ställas på public service-program på internet som i marknätet. Utredningen utlovades av regeringen när den lade fram sitt förslag om att ersätta radio- och TV-avgiften med en individuell public service-avgift.

Kommittén ska ledas av justitierådet Henrik Jermsten och ska redovisa sitt arbete senast 26 augusti 2020.

Mer:
Kommittédirektiv: Några frågor på tryck- och yttrandefrihetens område (PDF)

Share