Group M skriver ned reklamprognos

Den osäkra ekonomiska situationen gör att Group M skriver ned sin prognos för reklamförsäljningen i världen. Enligt rapporten This Year, Next Year, som täcker in 70 länder, blir årets tillväxt 5,1 procent mot 6,3 procent i den prognos som kom i slutet av 2011. Det innebär att tillväxttakten blir på samma nivå som under 2011.

I Västeuropa väntar Group M sig att reklamförsäljningen går ned med 0,7 procent istället för att gå upp med 2 procent. Försämringen beror främst på en nedgång i Tyskland och kraftiga tapp i Spanien och Italien.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share