Granskningsnämnden: SR har huvudsakligen uppfyllt sitt public service-uppdrag

Sveriges Radio och SVT har huvudskligen uppfyllt sina public service-uppdrag. Det skriver granskningsnämnden i sin årliga granskning av public service-bolagen. UR är det första bolaget som någonsin klarar sig helt utan kritik.

För Sveriges Radio finns det anmärkningar på två områden. Dels redovisar SR inte tillräckligt väl hur uppdraget har fullgjorts när det gäller nyckeltal som visar produktiviteten. Dels har SR inte kunnat visa att bolaget uppfyller kravet på att prioritera tillgängligheten till program för barn och unga med funktionsnedsättning.

Under den här tillståndsperioden, som löper ut vid nyår, har bolagen fått ökade krav på sig att redovisa intäkter vid sidan av avgiftsmedel, indirekt sponsring och kommersiella samarbeten. SVT har även fått utökade redovisningskrav om sponsring. SVT har inte uppfyllt kravet på att sidoverksamheterna ska bära sina egna kostnader, kommer granskningsnämnden fram till. SVT får precis som SR kritik för brister när det gäller program för barn och unga med funktionsnedsättning och för att inte redovisa produktiviteten på ett tillräckligt bra sätt.

Mer:
Granskningsnämndens beslut (PDF)

Share