Granskningsnämnden ska korta handläggningstiderna

Regeringen instämmer med slutsatserna i Riksrevisionens rapport om granskningsnämnden för radio och TV. Granskningen av public service fungerar bra, men behöver utvecklas.

Regeringen följer Riksrevisionens rekommendationer om förändringar i nämndens arbete. Bland annat ska handläggningstiderna bli kortare. Myndigheten för press, radio och TV får i uppdrag att ta fram en plan som ska ”utgå från en systematisk analys av de faktorer som påverkar handläggningstiderna”. Motiveringarna i beslut som tas av en ordförande utvecklas så att förståelsen ökas hos anmälare och allmänhet. En tredje förändring som ska genomföras är att praxissamlingarna ska uppdateras oftare. På så sätt ska det blir lättare för programföretagen att göra rätt.

”Granskningsnämnden för radio och TV är en aktör med en viktig funktion som bidrar till att public service-verksamheten följs upp och granskas samtidigt som oberoendet upprätthålls vilket stärker förtroendet för public service. Riksrevisionens slutsats att granskningen fungerar bra är därför av stor betydelse” säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share