Granskningsnämnden kritiserar Ring P1

Granskningsnämnden för radio och TV friar men kritiserar Ring P1. Ärendet gäller ett uttalande av programledaren om oroligheterna i Husby.

Nämnden skriver i sitt beslut att programledaren i Ring P1 har en roll att ifrågasätta och polemisera med det de inringande personerna. Men enligt nämnden gick programledaren i inslaget längre än vad som ryms i programledarrollen.

”Uttalandet kunde framstå närmast som en personlig åsikt i den kontroversiella frågan om oroligheterna i Husby och programledarens förhållningssätt brast därmed i förhållande till kravet på opartiskhet” skriver nämnden i sitt beslut.

Trots kritiken blir programmet friat av granskningsnämnden för radio och TV.

Share