Frankrike: RTL ansöker om nationella DAB-tillstånd

RTL-ägda M6 Groupe, som hittills varit motståndare till DAB, har ansökt om nationella DAB-tillstånd i Frankrike.

M6 Groupe säger i ett pressmeddelande idag att koncernen vill sända RTL, Fun Radio och RTL2 på ett av de två nya nationella näten för DAB, som till att börja med byggs ut i de stora städerna och längs med landets viktigaste motorvägar.

RTL har liksom konkurrenterna NRJ Group och Lagardère Active tidigare motsatt sig en utbyggnad av DAB i Frankrike, med hänvisning till de extra kostnader som en sådan satsning skulle innebära.

Mediemyndigheten CSA utlyste i juli tillstånd för två nationella DAB-nät med plats för upp till 26 radiostationer. Sändningarna ska vid starten nå 20 procent av befolkningen, om sex år 60 procent och om åtta år 75 procent.

Mer:
CSA-s utlysningsdokument

Share