Frankrike: Planer på två nationella DAB-nät

Den franska mediemyndigheten CSA öppnar för att skapa två rikstäckande DAB-nät. Den regionala utbyggnaden påskyndas, vilket gör att två av tre fransmän ska ha tillgång till DAB 2020.

Hittills har DAB-tillstånd bara delats ut i sex regioner i Frankrike, men CSA kommer även att utannonsera tillstånd för två nationella nät nästa år. En förutsättning är dock att åtminstone några nationella aktörer visar intresse och att public service-radion Radio France får resurser till en DAB-satsning. De tre stora kommersiella radiobolagen (RTL, NRJ och Lagardère) har hittills motsatt sig DAB.

CSA vill även påskynda den regionala utbyggnaden. 30 regioner med minst 200 000 invånare ska ha DAB senast 2020, vilket skulle ge en hushållstäckning på 70 procent. Varje region får en regional multiplex och en eller två lokala runt de stora städerna. Enligt planen från CSA ska tillstånd utannonseras i fem regioner per halvår från 2018.

En färdig plan presenteras av CSA i höst, efter att förslaget har gått på remiss till branschen.

Share