Fortsatt reglering av Teracoms FM-priser

Post- och telestyrelsen (PTS) ska fortsätta att reglera priset för nationella radiosändningar.

Dagens beslut av PTS innebär att Teracom måste erbjuda ”grossistprodukter till kostnadsorienterade priser” till Sveriges Radio, som är det enda radiobolaget som sänder rikstäckande. Dessutom ska Teracom ge PTS insyn i den ekonomiska redovisningen, med särredovisning av kostnader och intäkter. Detta för att Teracom inte ska kunna använda övervinster för att subventionera andra affärsområdet.

PTS motiverar beslutet med att Teracom fortfarande är den enda nationella radiodistributören i Sverige.

”Genom att SR kan sända sina program till rimliga priser skapas förutsättningar för att programutbud och kvalitet bibehålls” säger Göran Marby, generaldirektör för PTS.

Beslutet ersätter det som PTS fattade 2005.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share