Förslag till DAB-strategi snart klart

Någon gång i mars kommer Myndigheten för radio och TV med sitt förslag till strategi för reklamradions digitala sändningstillstånd.

Myndigheten tar fram strategin i samarbete med branschen. Bland annat arrangerades ett forum i september förra året, tillsammans med Post- och telestyrelsen. Målet är att presentera ett förslag till strategidokument någon gång i mars. Därefter blir det en remiss innan en färdig strategi fastställs.

De nya tillstånden blir åttaåriga och kostnadsfria, förutom en ansökningsavgift. Myndigheten ska vid fördelningen se till att programutbudet ”tilltalar olika intressen och smaker” och att kanalerna ägs av flera av varandra oberoende programföretag. Det ska ges plats för både nationell, regional och lokal radio.

Sverige har tillgång till fyra DAB-nät, varav två är regionala. Till att börja med kommer två av dessa att användas. Branschen är överens om att sända med DAB+, som är en vidareutveckling av den europeiska digitalradiostandarden Eureka 147. På varje multiplex finns plats för 15-20 radiokanaler.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share