Förbättrad lyssnarundersökning i augusti

Mätaren Rateonair från franska Médiamétrie kommer att användas för att mäta radiolyssnandet i Sverige.

I augusti nästa år förändras mätningen av radiolyssnandet i Sverige. Bland annat kommer utvecklingen för de lokala stationerna kunna följas mer kontinuerligt.

I oktober gav radiobolagen Bauer Media, NENT Group och Sveriges Radio ett förnyat uppdrag till Kantar Sifo att utföra branschens gemensamma lyssnarundersökning. Avtalet träder i kraft 1 augusti och är fyraårigt, med möjlighet till två förlängningar om två år vardera.

På nationell nivå fortsätter Kantar Sifo med den nuvarande modellen. 1 500 paneldeltagare utrustas med varsin elektronisk mätare som automatiskt mäter radiolyssnandet. Däremot är mätaren ny.

”Den nationella radiomätningen görs med en ny typ av mätare som heter Rateonair, som har utvecklats av franska Médiamétrie och används med Kantars watermarking-teknik” säger Jakob Bjur, som är affärsområdeschef radio på Kantar Sifo

”Det här är första gången den här tekniken kommer att användas för en radiovaluta internationellt. Den används sedan ett och ett halvt år i Norge för att mäta TV-tittande utanför hemmen och kommer nästa år lanseras i Frankrike för samma ändamål” säger Jakob Bjur.

De lokala siffrorna presenterades tidigare fyra gånger om året och byggde helt på telefonintervjuer (CATI). I framtiden kommer de att tas fram genom att kombinera de nationella siffrorna med 30 000 telefonintervjuer per år. Det gör att det går att följa lyssnarutvecklingen för de lokala stationerna kontinuerligt. Modellen testats redan internt av radiobolagen i samarbete med Kantar Sifo. Den lokala lyssningen kommer att presenteras per P4-område.

”Den största skillnaden är att den lokala och den nationella valutan kommer att slås ihop och sammanfalla. Alla som har radiodata på radiomarknaden, bland annat annonsörer och mediebyråer, kommer potentiellt att kunna se såväl det nationella som det lokala lyssnandet minut för minut för olika radiostationer och reklampaket” säger Jakob Bjur.

Kantar Sifo är i full färd med att etablera den nya lyssnarundersökningen som lanseras 1 augusti nästa år.

”Vi är i full gång, det ska testas noggrant när vi går över till den nya tekniken och vi stämmer kontinuerligt av utvecklingen med radiokunderna. Vi har varit i en lång fas av testning av tekniken” säger Jakob Bjur.

Share