För lite nyheter och kultur för unga i SR

Sveriges Radio har ”huvudsakligen uppfyllt” sitt public service-uppdrag under 2009, enligt Granskningsnämnden för radio och TV. Men SR gör inte tillräckligt mycket för de unga lyssnarna.

Granskningsnämnden släppte under torsdagen sin granskning av Sveriges Radios årliga public service-redovisning. Även om SR alltså huvudsakligen har uppfyllt sitt uppdrag, har nämnden synpunkter på några områden.

Nämnden tycker att redovisningens sammanfattningar om verksamhetens mål är för kortfattade och att det saknas information om hur arbetet för att nå målen bedrivs.

Sveriges Radio ska enligt sitt tillstånd göra 55-57 procent av sin ”allmänproduktion” utanför Stockholm, men nämnden saknar en tydlig definition av vad ”allmänproduktion” är.

Flest synpunkter har nämnden dock på programmen för barn och ungdomar. Nämnden är tveksam till om Sveriges Radio uppfyller kraven på nyproduktioner för äldre barn och ungdomar. När det gäller nyheter, fakta och kultur för dessa målgrupper tycker nämnden att Sveriges Radio inte klarar kraven.

Granskningsnämndens granskning finns att hämta i PDF-format här. SR-s public service-redovisning finns här.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share