FM viktigast enligt Europas reklamradio

Den europeiska reklamradioorganisationen AER har idag haft en konferens i EU-parlamentet i Bryssel. Bland annat tog man upp radions digitalisering.

I policydokumentet ”The Future of Radio Is Multi-Platform” säger AER att radions framtid finns på flera plattformar och att organisationen stöder arbetet för att nya mottagare ska klara både analoga och digitala (DAB, DAB+ och DMB) sändningar, liksom internetsänd radio och datastandarder som Radio DNS. Även mobiler och annan elektronik bör vara utrustade med sådana radiomottagare. AER säger dock att FM-radio i en överblickbar framtid kommer att vara viktigast för de flesta radiostationer i Europa.

AER påpekar att radion är lokal, regional eller nationell. Det är därför inte nödvändigt att föra över beslut på EU-nivå eller att öka koordineringen mellan länderna när det gäller frekvensfrågor, menar organisationen. AER motsätter sig också att EU tar beslut om ett gemensamt datum för en ”nedsläckning” av analog radio.

I policydokumentet skriver AER att frekvensbanden II, III och L är viktiga för radions framtid och att de inte bör öppnas för marknadsbaserad frekvensfördelning.

AER består av reklamradioorganisationer i Spanien, Irland, Storbritannien, Danmark, Finland, Frankrike, Österrike och Tyskland. SBS Discovery Radio är med som medlem från Sverige och bolagets VD Staffan Rosell fanns på plats på mötet i Bryssel.

Mer:
The Future of Radio Is Multi-Platform

Share