Fler lyssnar på poddar via Spotify

Foto: Spotify.

19 procent av Spotify-användarna använder Spotify för att lyssna på poddar. Det är tre procentenheter mer än under sista kvartalet förra året. På ett års sikt har poddkonsumtionen mer än fördubblats, enligt den senaste kvartalsrapporten från Spotify.

Det skedde en stor nedgång i lyssnandet på musik och poddar i de länder som har drabbats värst av coronakrisen – som exempelvis Italien och Spanien. Men lyssnandet är nu på väg uppåt igen. Bolaget har även sett att lyssningsvanorna har förändrats under coronakrisen och det gäller särskilt poddar.

”Det är tydligt i våra data att morgonvanorna har förändrats betydligt. Varje dag ser nu ut som helgen. Den här trenden syns mer tydligt när det gäller poddar än musik, förmodligen eftersom bil- och pendlingsanvändning har förändrats ganska dramatiskt” skriver Spotify.

”Samtidigt har lyssningstiden i samband med aktiviteter som att laga mat, sköta hushållet, umgås med familjen och slappna av hemma ökat med med tvåsiffriga tal under de senaste veckorna. Ljud har fått en viktigare roll när det gäller att handskas med den stress och ångest som många känner i det nuvarande unika läget” fortsätter Spotify.

Spotify hade förra kvartalet 286 miljoner användare i månaden, vilket är 31 procent mer än motsvarande period förra året. Antalet betalande användare steg också med 31 procent till 130 miljoner. Omsättningen växte med 22 procent till 1,848 miljarder euro och annonsintäkterna med 17 procent. Förlusten ökade samtidigt med 16 procent till 489 miljoner euro.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share