Fler FM-tillstånd på gång

I våras skulle Myndigheten för radio och TV utlysa de fyra reklamradiotillstånd som lämnades tillbaka vid årsskiftet. Men processen har försenats, eftersom Teracom har föreslagit att det även släpps helt nya tillstånd.

”Det har inte hänt så mycket med de tillstånden. Under våren fick vi ett underlag från Teracom i vilket de har undersökt möjligheten för fler tillstånd. Vi tittar på det med Post- och telestyrelsen och har avvaktat lite” säger Kerstin Morast, enhetschef för tillståndsfrågor på Myndigheten för radio och TV.

Kerstin Morast kan i dag inte säga vilka områden som kan få nya tillstånd. Vilka det blir beror på vad Post- och telestyrelsen kommer fram till i sin analys.

Tanken var ursprungligen att släppa de återlämnade och de nya tillstånden samtidigt. Men de kan också komma att utlysas i två omgångar. Det är ännu inte bestämt när det kommer att ske.

De fyra gamla tillstånden lämnades tillbaka vid nyår av sina gamla ägare. De användes tidigare av Radio 1 (Stockholm), Radio 107,5 (Stockholm), Rockklassiker (Göteborg) och Bandit (Östersund/Åre).

I september hoppas Myndigheten för radio och TV att kunna meddela vilka reklamradiostationer som får tillstånd att sända digitalt i DAB-näten. Det lär dock inte bli några överraskningar eftersom frekvensutrymmet räcker till för alla ansökande stationer.

Share