Fler betalar radio- och TV-avgiften

Antalet hushåll som betalar radio- och TV-avgiften fortsätter att öka. Under 2010 steg det genomsnittliga antalet betalare med 15 000, enligt Radiotjänst.

”Det är roligt att trenden med en ökning av antalet radio- och TV-avgiftsbetalare fortsätter. Radio- och TV-avgiften har ett fortsatt starkt och brett stöd, vilket också bekräftas i våra undersökningar. Radio- och TV-avgiften behöver inte höjas 2011, utan kan hållas på 2010 års nivå” säger Radiotjänsts VD Anna Pettersson i ett pressmeddelande.

Nio av tio hushåll betalar avgiften. Samtidigt har stödet för public service stigit till 70 procent med en särskilt stor ökning bland de grupper som Radiotjänst har fokuserat på i sin kommunikation, enligt en undersökning som Mediavision har gjort på uppdrag av Radiotjänst.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share