Finland: Radioaffär ”äventyrar nationell säkerhet”

lovefm

Den kontroversielle docenten Johan Bäckman hindras från att köpa radiostationen Love FM i Tammerfors. Anledningen är att ett övertagande av stationen, som förmedlar ryska nyheter i Finland, skulle ”äventyra den nationella säkerheten”.

”Skyddspolisen har i ett utlåtande som kommunikationsministeriet bett om kommit till den slutsatsen att ett avstående från att återkalla Love FM-s programkoncession uppenbart äventyrar den nationella säkerheten om det bestämmande inflytandet i bolaget ändras i enlighet med bolagets ansökan till Kommunikationsverket” skriver kommunikationsministeriet i ett pressmeddelande.

Johan Bäckman är docent på Helsingfors universitet men är också knuten till RISI, det ryska institutet för strategisk forskning, som enligt Yle har kopplingar till den ryska underrättelsetjänsten. Johan Bäckman menar bland annat att ryska medborgare diskrimineras i Finland och att Sovjetunionen aldrig ockuperade Estland. 2009 stoppades han från att komma in i Estland.

Love FM startades i juli förra året, ägs av Trammell Brady Ford III och har tillstånd att sända fram till utgången av 2019.

Share