Finland: Politiker ser över public service

En arbetsgrupp med riksdagsledamöter ska se över public service-radion i Finland.

Gruppen, som leds av Samlingspartiets gruppledare Arto Satonen, ska ”bedöma omfattningen av Rundradions (Yles) allmännyttiga verksamhet, hur den ska genomföras och i vilken utsträckning den ska finansieras”. Andra frågor som ska tas upp är ägarstyrningen och Yles ställning på mediemarknaden. Dessutom blir det en granskning av Yles betydelse ”med tanke på demokratin, yttrandefriheten och en diversierad och oberoende kommunikation”.

Den parlamentariska arbetsgruppen ska vara klar med sitt arbete 31 maj nästa år. Kommunikationsminister Anne Berner kommer att medverka i arbetsgruppens arbete.

Share