Finland: Must carry-regeln för public service-radio avskaffas

Foto: Yle.

Kabel-TV-näten i Finland ska inte längre vara tvungna enligt lag att distribuera Yles radiokanaler. Däremot behålls must carry-regeln för public service-TV. Det föreslås i ett remissförslag från den borgerliga regeringen i Finland.

”Genom propositionen slopas distributionsskyldigheten i fråga om Rundradions radioprogramutbud. Även om skyligheten endast gäller Rundradion upphör sannolikt också distributionen av kommersiell radio” skriver Kommunikationsministeriet i ett pressmeddelande.

Anledningen till förändringen är att radiodistributionen i kabelnäteen ”begränsar utvecklingen av kabelbredbandstjänsterna” och att bara ett litet antal hushåll – mellan 25 500 och 50 000 – lyssnar på radio via kabel.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share