Få kommersiella inslag i närradion

Inslagen av kommersiella intressen i närradion är få och närradion uppfyller sitt syfte att vara föreningarnas radio. Det har Myndigheten för radio och TV kommit fram till i den kartläggning som myndigheten gjort på regeringens uppdrag.

Myndigheten för radio och TV har även haft i uppdrag att ta fram förslag på lagförändringar, men tycker inte att några sådana behövs i dagsläget.

”De få inslag av kommersiella intressen som myndigheten ändå visar på kan inte anses ha någon större påverkan på närradion som helhet. Mot denna bakgrund, och med beaktande av den vidsträckta yttrandefriheten som ska råda inom medieomådet, finns därför inte tillräckliga skäl att i nuläget föreslå några regeländringar eller andra åtgärder i syfte att minska dessa inslag av kommersiella intressen” skriver myndigheten i rapporten.

Myndigheten kan dock tänka sig att återutsändning av kommersiell radio kan behöva förbjudas i framtiden, om omfattningen av sådana sändningar skulle öka.

Myndigheten tycker inte att det behövs en utredning om nya tillstånd för analog kommersiell radio, men föreslår att en större översyn av radion görs inom de närmaste tre åren.

Ladda ned rapporten som PDF-fil här.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share