En miljon hushåll abonnerar på ljudböcker

Illustration: Mediavision.

En miljon svenska hushåll abonnerar på en ljudbokstjänst, visar statistik från Mediavision. Det är en ökning med 200 000 hushåll eller 29 procent på ett år.

Samtidigt konstaterar Mediavision att ljudbokstjänsterna har en hög ”churn”. 70 procent av användarna har det senaste året avslutat en prenumeration och därefter gått till en konkurrent eller återupptagit prenumerationen. Churnsiffran är dubbelt så hög på ljudboksmarknaden som på TV-streaming-marknaden.

”Det är positivt för branschen att så många idag har skaffat en tjänst. Men det är också en utmaning för ljudboksaktörerna att de har så snarlika utbud. Detta tvingar fram priskonkurrens, som i sin tur driver churnnivåerna. Att få ned kundomsättningen är sannolikt en av de viktigaste frågorna för ljudboksbranschen” säger Fredrik Liljeqvist, som är senior anlaytiker på Mediavision.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share