EBU varnar för nedskärningar i public service

capponBudgetnedskärningar hotar public service-bolagens oberoende, uppdrag och själva existens. Det menar EBU, som i förra veckans samlades i Geneve för sitt årsmöte.

EBU nämner bland annat de kraftiga besparingar som har gjorts i Ungern, Litauen, Kosovo och Polen. EBU-chefen Jean Réveillon uppmanar i ett brev Litauens president och premiärminister att dra tillbaka ett förslag om att sänka anslagen till public service med ytterligare 19 procent. I ett annat brev ber EBU Kosovos regering att återinföra TV-licensen.

”En del regeringar använder finanskrisen som en ursäkt för att dra ned på anslagen till en nivå som hotar public service-bolagens oberoende och gör det omöjligt för dem att utföra sina uppdrag” säger EBU-s ordförande Jean-Paul Phillipot.

Vid EBU-mötet kom man överens om ett projekt som ska hjälpa medlemsföretag med särskilt stora problem när det gäller ekonomi, teknik, politik eller programverksamhet. Bland annat ska de ges fri tillgång till 500 TV-program av hög kvalitet. Samarbeten mellan enskilda medlemsföretag ska uppmuntras och det blir dessutom en särskild satsning på digital infrastruktur.

Under mötet valdes Claudio Cappon (bilden) från italienska RAI till ny vice ordförande för EBU. Han ersätter Richard Sambrook, som nyligen meddelade att han lämnar sitt arbete på BBC.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share