EBU och EU i samarbete om mediestöd


 
EBU och EU diskuterar en samordning av stödet till medier i Nordafrika och EU-s ansökarländer.

EBU-s generaldirektör Ingrid Deltenre hade i förra veckan ett möte med EU-s utvidgningskommissionär Stefan Füle. De diskuterade bland annat hur EBU och EU-kommissionen tillsammans kan hjälpa ansökarländer och länder i Nordafrika att bygga upp public service-medier.

”Frågan om yttrandefrihet i medierna och public service-bolagens roll är ett viktigt område för EU-kommissionen i ansökarländerna och i de länder som finns i EU-s närhet. Vi och EBU delar samma policymål för fria och oberoende medier och public service-bolag i de här länderna och därför undersöker vi olika sätt att nå målen i samarbete med EBU” säger Stefan Füle i ett pressmeddelande.

EU-s arbete med medier i Nordafrika har hittills mest legat på nationell nivå, men kommissionen har precis satt igång en andra fas i ett projekt för medieutveckling i södra Medelhavet-regionen. Projektet har en inriktning på radio och TV med fokus på public service.

Foto: EBU.

Share