EBU välkomnar internationellt beslut om frekvenser

Den svenska delegationen på WRC-23. Foto: PTS.

Frekvensbandet 470-694 Mhz ska i första hand användas för marksänd TV i Europa. Det beslutade World Radio Conference, som avslutades i Dubai i fredags.

Europeiska länder får även ge frekvensutrymme i bandet till mobila tjänster. Men då måste de kunna visa att det inte stör andra länders TV-sändningar. I några länder, bland annat Spanien och Italien, ska inga frekvenser i bandet ges till mobila tjänster.

Sveriges har förespråkat att 470-694 MHz ska allokeras till både TV och mobila tjänster på ”primär basis”, alltså med samma status.

”I radioreglementet bestämmer vi vilka tjänster som ska få skydd vid nationsgräns. Detta görs via en så kallad allokering för en viss tjänst i radioreglementet. Sverige var för att TV och mobila tjänster båda skulle vara primärallokerade. Dock gick vi till konferensen under EU- och Europa-flagg med att mobila tjänster skulle bli sekundärallokerade – med lägre status – då detta var vad vi kom överens om med våra vänner i Europa. Enkelt uttryck kan vi säga att det blev resultatet. Dock är det viktigt att poängtera att vad man till slut använder frekvenserna till i varje land är ett nationellt beslut” säger Jonas Wessel, som är chef för spektrumavdelningen på Post- och telestyrelsen.

Public service-bolagens europeiska organisation EBU välkomnar beslutet.

”Det här är ett positivt resultat för EBU-medlemmarna eftersom det innehåller viktiga delar av EBU:s position” säger Antonio Arcidiacono, som är EBU:s chef för teknik och innovation.

”De flesta EBU-medlemmar använder marksänd digital-TV och alla använder PMSE (trådlösa mikrofoner med mera). UHF-bandet är det enda tillgängliga frekvensbandet för de här tjänsterna. WRC-23:s beslut ser till att vi har fortsatt tillgång till frekvensutrymmet och stabila regler, vilket är nödvändigt för att investera och utveckla marksänd digital-TV och PMSE, inklusive nya tekniker som UHDTV, 5G Broadcast och WMAS (trådlösa multikanalsystem för ljud)” fortsätter Antonio Arcidiacono.

Även AER, som organsierar den kommersiella radion i Europa, har varit emot en ändrad allokering av bandet 470-694 Mhz.

”TV- och radiobolag delar ofta stora delar av den nationella marknätsinfrastrukturen. Om digitala TV-kanaler måste stängas ned för att de fråntas sina frekvenser, skulle radiobolag behöva finansiera hela distributionsnätverket själva, vilket de inte har råd med, eller helt upphöra med sin verksamhet” skriver AER i ett tidigare ställningstagande.

På nästa World Radiocommunication Conference, som arrangeras 2027, kommer frågan om allokeringen på 600 Mhz-bandet att tas upp.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share