Digitalradio i nya svenska bilar från nästa år

Från och med 20 december nästa år måste alla nya bilar med bilradio kunna ta emot marksänd digitalradio. Det föreslår regeringen i en remiss.

Kravet på digital mottagning i bilar kommer från EU-s nya kodex för elektronisk kommunikation, som antogs av EU-parlamentet i november förra året. Regeringens förslag är att kravet införs i fordonsförordningen. Transportstyrelsen får i uppdrag att se till att regeln följs och att upplysa bilbranschen.

I ett tidigt utkast till EU-direktivet stod att alla radioapparater skulle kunna ta emot digitalradio, i praktiken DAB+. I det färdiga direktivet står det istället att enskilda länder kan införa sådana krav. Den svenska regeringen väljer att inte göra det med hänvisning till att FM dominerar radiodistributionen i Sverige och att regeringen 2015 beslutade att det inte är aktuellt att övergå från FM till DAB.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share