Digitala reklamradiotillstånd om två månader

Det dröjer ytterligare två månader innan Myndigheten för radio och TV meddelar vilka företag som får tillstånd att sända digital kommersiell radio.

De nya tillstånden, som är antingen nationella eller regionala, gäller från nyår. Totalt kom det in 26 ansökningar om tillstånd, varav fyra gällde regionala sändningar. Det finns plats för upp till 32 kanaler i vart och ett av de 34 sändningsområdena, vilket betyder att det kommer att finnas ledigt utrymme även om alla ansökningar skulle godkännas.

Myndigheten för radio och TV går nu tillsammans med en konsult igenom ansökningarna för att bedöma om de sökande har finansiella och tekniska förutsättningar att sända enligt ansökningarna.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share