Danmark: Utlysning av tioåriga FM-tillstånd för lokal radio

De danska FM-tillstånden för lokalradio går ut vid nyår. I dag utlyste Radio- og TV-nævnet nya tioåriga tillstånd, som börjar gälla 1 januari 2018.

På de platser med konkurrens om tillstånden blir det en ”skönhetstävling”. Ansökarnas ekonomiska förutsättningar och erfarenhet av medieverksamhet kommer att poängsättas, med större vikt lagd vid erfarenhet av lokal än nationell radio.

Ansökningar ska vara inne hos Radio- og TV-nævnet senast 10 februari och fyra dagar senare publiceras en lista över alla ansökningar. Vilka som vinner tillstånden avslöjas senast efter nämndens möten i maj eller juni.

Mer:
Läs mer om tillståndsgivningen här.

Share