Danmark: Tre ansökningar om att starta rikstäckande kulturradio

Tre ansökningar har kommit in om att starta en ny rikstäckande radiokanal i Danmark. Den nya kanalen ska ha en inriktning på kultur, sändas på ett av de två rikstäckande DAB+-näten och skattefinansieras med högst 280 miljoner danska kronor. Dessutom får kanalen ta in pengar från sponsring, däremot inte från reklam.

Som väntat finns Radio 24 Syv med som en av ansökarna. Talkanalen, som är skattefinansieras men drivs av ett privat bolag, valde att inte ansöka om förlängning av sitt nuvarande tillstånd på FM och DAB+. Detta eftersom det ställdes krav på en flytt från Köpenhamn i de nya sändningsvillkoren. Bakom ansökan om kulturkanal-tillståndet står People Group Five, som är ett konsortium bestående av People Group, Copenhagen Blue och Mila samt Radio 24 Syvs två programchefer Mikael Bertelsen och Mads Brügger. Däremot finns inte Berlingske Media med i konsortiet.

Den andra ansökan kommer från Kulturradio Danmark som vill starta radiostationen Loud. Bakom projektet står Klinkby Holding, Radio Max Danmark, Our Media, Foreningen Radio Limfjord och Radio Diablo.

Slutligen vill TV-kanalen DK4 starta en radioversion med namnet DK4 Radio.

Radio- og TV-nævnet tar beslut om vem som får tillståndet 22 oktober. Hänsyn kommer tas till hur mycket pengar kanalen behöver i statligt tillskott, till kvaliteten och realismen i planerna och till det föreslagna programinnehållet. Tillståndet är fyraårigt och kulturkanalen kan börja sända tidigast 1 november och senast 1 juli.

Share