Danmark: Teracom får DAB-nätet för reklamradio

mettebock

Foto: Liberal Alliance.

Teracom, som ägs av svenska staten, får från nästa höst tillgång till Danmarks rikstäckande DAB-nät för kommersiell radio. Det meddelade Radio- og TV-nævnet i dag.

Teracoms dotterbolag Digital Radio Teracom A/S utses till gatekeeper för nätet och kommer att sluta avtal med de radiostationer som vill sända rikstäckande kommersiell radio med DAB+. Tillståndet gäller från 1 oktober 2017 fram till 31 december 2028.

”Jag ser fram emot ett ökat digitalt radioutbud för danskarna. Det ger nya aktörer möjligheter att komma in på den kommersiella radiomarknaden i Danmark. Det kommer också ge mer mångfald när det gäller innehåll och radiostationer. Det är framförallt till gagn för lyssnarna” säger den nya kulturministern Mette Bock (bilden) från Liberal Alliance i ett pressmeddelande.

Vid sidan av Teracom har även Bauer Media velat ta hand om det rikstäckande DAB-nätet. En viktig anledning till att det blev Teracom som fick tillståndet är att Radio- og TV-nævnet tror att Teracom kan var bättre som objektiv gatekeeper än Bauer, som idag är är det enda bolaget som driver rikstäckande kommersiell radio.

”Nämnden har tagit emot två väldigt kvalificerade ansökningar och har i sitt avgörande gjort en samlad utvärdering utifrån de fastställda evalueringskriterierna. Utvärderingen föll ut till fördel för Digital Radio Teracom A/S, som generellt presterade bättre på enskilda kriterier, särskilt när det gäller uppdraget som gatekeeper på objektiva affärsmässiga grunder” säger Mads Bryde Andersen, som är ordförande för Radio- og TV-nævnet.

Delar av utvärderingen som gjordes av ansökningarna publiceras i morgon fredag 16 december.

I dag blev det också klart att Teracom säljer det danska betal-TV-bolaget Boxer till SE Group (Syd Energi), som vid sidan av sin energiverksamhet äger kabel-TV-bolaget Stofa. Tidigare i år såldes svenska Boxer till Com Hem.

1 oktober byter DR och den kommersiella radion DAB-nät med varandra, så att public service (DR och den privata kanalen Radio 24) Syv läggs i det regionalt nedbrytbara ”DAB-blok 2” och den kommersiella radion i nationella ”DAB-blok 1”. Samtidigt går Danmark över från den ursprungliga DAB-standarden DAB till DAB+, som ger plats för fler kanaler. Det tredje nätet, ”DAB-blok 3”, används för regional radio.

Share