Danmark: Ny regering stärker public service

Den nya socialdemokratiska regeringen i Danmark river upp beslutet om kraftiga nedskärningar i public service-bolaget DR.

”Efter folketingsvalet finns inte längre en majoritet som stöder det mediepolitiska avtalet. Regeringen ska undersöka läget för införandet av avtalet. Med detta som bakgrund bjuder vi in till politiska diskussioner. Målet är att stärka dansk public service och bland annat ta initiativ till att streamingtjänster ska bidra med mer danskproducerat innehåll” skriver de fyra partierna i den nya majoriteten i ett dokument om målen med regeringsbildningen.

Den förra regeringen kom i höstas överens med Dansk Folkeparti om att sänka anslaget till DR med 20 procent eller 420 miljoner danska kronor per år fram till 2021. Dessutom beslutades att DR ska lägga ned de digitala kanalerna P6 Beat, P7 Mix och P8 Jazz.

Share