Danmark: Loud vann koncessionen för nationell kulturradio

Loud ska göra modern tal- och kulturradio för unga. Foto: radioloud.dk.

Danmark får en ny statligt finansierad men privat driven public service-radio nästa år. Idag gav Radio- og TV-nævnet tillstånd till Kulturradio Danmark att starta Loud på ett av de nationella DAB+-näten.

Även Radio 24 Syv och TV-kanalen DK4 hade ansökt om koncessionen, som innebär ett statligt anslag på högst 280 miljoner för den fyraåriga tillståndsperioden. Nämnden motiverar valet av Loud med kvaliteten och realismen i Louds plan för driften, storleken på anslaget och Louds programplaner.

Loud startar 1 april nästa år. Målet är att skapa en ”modern tal- och kulturkanal för den yngsta halvan av befolkningen” och att ”bjuda in unga mellan 15 och 32 år till en dialog om vår framtid”. Enligt tillståndsvillkoren får kanalen ta in pengar från sponsring, däremot inte från reklam.

Bakom ansökningen att starta Loud finns de lokala radiostationerna Radio Diablo, Radio Limfjord, Radio Max, Radio Globus, Radio Viva, Radio Victoria, Classic Rock Århus, Classic Rock København och Din Radio Østjylland, liksom Nationalmuseet, Roskilde Festival, Danske Studerendes Fællesråd, Vega, Enigma, Mungo Park, Ungdomsbureauet och Lex.dk.

Dagens beslut innebär att Radio 24 Syv läggs ned. Kanalen startades 2011 och har haft statlig finansiering men drivits av ett privat bolag. Inför den nya tillståndsperioden infördes krav på att kanalen skulle flytta ifrån Köpenhamn och Radio 24 Syv valde därför att inte söka koncessionen. Tillståndet gick istället till Århus-baserade Radio 4, som börjar sända på FM och DAB+ 1 november.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share