Danmark: Hård kritik mot Radio Loud

Radio Loud lever inte upp till tillståndsvillkoren, enligt Radio- og TV-nævnet. Foto: Radio Loud.

Radio- og TV-nævnet i Danmark riktar hård kritik mot ungdomskanalen Radio Loud, som är privat men finansieras med ett anslag på 261 miljoner kronor för tillståndsperioden 2020-2024.

Nämnden har gått igenom Radio Louds public service-redovisning för förra året och konstaterar att kanalen inte lever inte upp till kraven i sändningstillståndet. Loud ska inom två veckor redogöra för hur kanalen ska förbättras och får fyra månader på sig att rätta till bristerna.

”Radio- og TV-nævnet riktar osedvanligt skarp kritik mot en rad väsentliga brister, däribland kanalens direktsändningar, interaktion med lyssnarna, geografisk förankring och att Radio Loud inte har fått nämndens godkännande innan viktiga förändringar har genomförts. Nämnden kräver att Radio Loud snabbt rättar till de här förhållandena” säger Søren Sandfeld Jakobsen, som är ordförande för Radio- og TV-nævnet.

Däremot skriver nämnden i sitt beslut att den inte kan ta hänsyn till Radio Louds låga lyssnarsiffror.

”Vi har självklart diskuterat kanalens låga lyssnarsiffror. Vi har emellertid konstaterat att det i programtillståndet inte finns några regler om att nämnden kan knyta sanktioner och villkor till det här förhållandet som helt förståeligt har präglat den offentliga debatten” fortsätter Søren Sandfeld Jakobsen.

Kulturradio Danmark vann i oktober 2019 tillståndet att driva en privatägd och reklamfri kulturkanal för unga lyssnare. Radio Loud började sända i april 2020 på DAB+ och i oktober samma år blev Berlingske Media delägare.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share