Danmark: FM släcks ned 2019

Den danska regeringen har kommit överens med den samlade oppositionen, med undantag av Liberal Alliance, om ett nytt mediepolitiskt avtal för perioden 2012-2014.

En av nyheterna är att de danska politikerna nu har satt ett datum för när digitaliseringen av radio ska vara klar. Vid slutet av 2019 kommer FM-sändningarna att avslutas. En förutsättning är att minst hälften av radiolyssningen ska vara digital 2018. Undantag görs dessutom för ickekommersiella lokalradiostationer, som kan välja att sända vidare på FM.

”Värden blir digital och därför är det en naturlig fortsättning på tidigare insatser och politiska beslut på området att vi nu snabbar upp digitaliseringen av radion, precis som vi gjorde med TV-n för några år sedan. Det gör vi genom att fortsätta bygga ut det digitala radionätet och inte minst genom att fastställa, om än med villkor, ett datum för en nedsläckning av FM. Genom att fastställa ett datum sänder vi en klar signal till både branschen och de danska radiolyssnarna om vart vi är på väg. Och genom att sätta datumet så pass långt in i framtiden som slutet av 2019 får danskarna gott om tid för att ta höjd för FM-nedsläckningen när de skaffar nya radiomottagare” säger den danska kulturministern Uffe Elbæk i ett pressmeddelande.

Danmark kommer i samband med digitaliseringen att övergå från den ursprungliga DAB-standarden till DAB+, som ger plats för fler kanaler.

Läs hela överenskommelsen (som PDF) här.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share