Dålig efterfrågan hinder för radioutbildning

Myndigheten för yrkeshögskolan avslog tidigare i månaden Akademi Båstads ansökan om att starta en radioutbildning. Anledningen är att Akademi Båstads ansökan inte visar att det finns en tillräcklig efterfrågan på radiomedarbetare på arbetsmarknaden.

Så här skriver myndigheten i sitt beslut:

”Myndigheten bedömer att andra utbildningar, inom andra yrkesområden, i högre grad svarar mot arbetsmarknadens behov av kvalificerad arbetskraft. Vid en helhetsbedömning har myndigheten uppmärksammat att ansökan inte visar på en lika stark efterfrågan som andra ansökningar inom andra yrkesområden.”

Share