DAB-tillstånden släpps i april

Myndigheten för radio och TV inleder under våren tillståndsgivningen för digital kommersiell radio. Målsättningen är att utlysningen ska ske nu i april.

Det är två regionalt nedbrytbara nätverk (frekvenslager 3 och 4) som görs tillgängliga för reklamradion. Vart och ett av nätverken har plats för upp till 16 kanaler och antalet sändningsområden blir 34. Tekniken som används är DAB+.

Tillstånden kommer inte att kosta något, däremot tas en avgift ut som ska täcka handläggningskostnaden hos Myndigheten för radio och TV. Sista anmälningsdag är planerad till efter att public service-kommittén har lämnat sitt betänkande den 1 september.

Share