DAB-bolagen får uppskov till 1 oktober 2017

Bolagen som har tillstånd att sända DAB får ytterligare ett uppskov med starten. Det nya datumet som gäller är 1 oktober 2017.

I juni beslutade Myndigheten för press, radio och TV (MPRT) att flytta fram starten till 1 januari 2017. Anledningen var då att det inte kommit något besked om en eventuell digitalisering av radion och att det därför var oklart både om och när en sådan övergång kan ske. MPRT konstaterar nu att ett sådant besked ännu inte har kommit.

”Något ytterligare från regering eller riksdag har inte lämnats sedan myndigheten fattade sitt beslut i juni 2016. Det är därför fortfarande oklart både om och när en eventuell övergång till digitala sändningar kan ske. Myndigheten finner att det med hänsyn till den rådande situationen finns skäl att skjuta upp sändningsstarten till den 1 oktober 2017” skriver MPRT i sitt beslut.

Senareläggningen av sändningsstarten innebär också att villkoren om täckningsgrad och etappvis utbyggnad ändras. Minst 35 procent av befolkningen ska nås 1 april 2018, 50 procent 1 april 2019 och 70 procent 1 april 2020.

Villkoren gäller till och med 30 september 2017, då en förnyad prövning görs.

Share