DAB-bolagen begär uppskov till 1 juli

Bolagen som har fått tillstånd att sända DAB-radio vill vänta med att starta sändningarna, som Radionytt berättat om tidigare. I en gemensam skrivelse till Myndigheten för radio och TV begär alla de sex radiobolag som har tillstånd om ett uppskov med motiveringen att det behövs ”ökad klarhet om de framtida villkoren för en eventuell samlad övergång till digitala sändningar”.

Bolagen begär uppskov till 1 juli 2016 och vill dessutom att tidsplanen för utbyggnaden görs om. I de nuvarande villkoren för tillstånden står det att sändningarna måste vara igång 1 oktober i år.

Så här skriver MTG Radio, Bauer Media, DB Media (Guldkanalen och Dansbandskanalen), Norrköping Radio & Co (East FM), RBS Broadcasting (NRJ) och Skärgårdsradion:

”Med anledning av MRTV-s förfrågan (Dnr 15/02066) angående förnyad prövning av vissa tillståndsvillkor för digital kommersiell radio vill samtliga tillståndshavare härmed begära uppskov med att inleda sändningar av digital kommersiell radio enligt tillståndsvillkoren. Vi begär för närvarande uppskov med att inleda sändningar till den 1 juli 2016. Bakgrunden till vår begäran är det besked som lämnats av regeringen att den tills vidare inte avser att genomföra Digitalradiosamordningens (SOU 2014:77) plan för övergång från analog till digital marksänd radio. Därmed har förutsättningarna för att sända digital kommersiell radio förändrats och det behövs en ökad klarhet om de framtida villkoren för en eventuell samlad övergång till digitala sändningar.

I övrigt finns inga synpunkter på de föreslagna tillståndsvillkoren, det vill säga när det gäller sändningarnas täckningsgrad, etappvisa utbyggnad, teknik och samverkan med mera från det att sändningar ska inledas. Den samlade tidsplanen behöver dock självfallet anpassas med hänsyn till det begärda uppskovet.

Under rådande omständingheter ser vi inga möjligheter att inleda sändningar av digital kommersiell radio den 1 oktober 2015. Vi begär därför uppskov till den 1 juli 2016. Vi ser fram emot en fortsatt dialog med Myndigheten för radio och TV avseende de framtida förutsättningarna att göra en övergång från analog till digital marksänd radio.”

dabuppskov

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share