Com Hem slutar sända FM-radio via kabel

Com Hem slutar 26 maj att distribuera analog FM-radio i sitt kabelnät. Förändringen är en del av en digitalisering som görs för att frigöra utrymme i nätet för snabbare bredband. Även de analoga TV-kanalerna tas bort.

”Väldigt få utnyttjar FM-radio via TV-uttaget. När vi går över till helt digitala sändningar försvinner den analoga radion vilket frigör kapacitet för snabbare bredband” skriver Com Hem på sin sajt.

Com Hem har också ett digitalt radioutbud, som för närvarande består av okodade SR P1, SR P2, SR P3, SR Sisuradio (snart SR Finska), BBC World Service och RFI samt kodade Deutschlandfunk, Pink Radio, Rai Radio 1 och RNE Radio Nacional.

1,6 miljoner hushåll är anslutna till Com Hems nät.

Share