Christer Modig: "Enormt tråkigt"

Det är ”enormt tråkigt” att lägga ned Radio 1. Men det är omöjligt att driva en lokal reklamradiostation lokalt, även på en stor marknad som Stockholm. Det säger MTG Radios VD Christer Modig apropå nedläggningen av Radio 1.

”Förutsättningarna är så usla att det inte går att driva en lokal reklamradiokanal ens i Stockholm. En radiokanal som Radio 1 måste nå ut till fler lyssnare för att nå kritisk massa, men idag finns inga fler tillstånd. Det är klart att om förutsättningarna ändras väsentligt – som om alla koncessionsavgifter togs bort – och det skapades utrymme för fler kommersiella tillstånd i landet så skulle Radio 1 kunna lyckas” säger Christer Modig, som har ett förslag på en helhetslösning som kopplar digitaliseringen och koncessionsavgifterna.

”Ett förslag är att man låter de digitala tillstånden ersätta de analoga. Om vi till exempel börjar sända digitalt i Jönköping, så slipper vi att betala avgiften för det analoga tillståndet där. Det skulle vara ett sätt för att sänka kostnaderna för att digitalisera och ge incitament för en snabb utbyggnad. Vi vill digitalisera så fort som möjligt för att få en plattform för framtiden där lyssnare i hela landet kan få tillgång till fler radiokanaler. Digitalisering handlar om en infrastruktur för Sverige” fortsätter han.

Christer Modig menar att politikerna inte har förstått att de måste ge tydliga besked och förutsättningar för att en digitalisering ska kunna genomföras.

”Vår ambition med Radio 1 var att skapa en språngbräda in i digitalradion då vi tror att ett ”pratradioformat” skulle locka lyssnare till den nya plattformen. Vi ville också visa politikerna att vi både kan och vill göra något annat än musik och underhållning. Men nu ser digitaliseringen ut att dröja till 2015-2016 och det är för sent. Vi kan inte hålla Radio 1 flytande tills dess” säger Christer Modig.

Just nu ligger digitaliseringsfrågan hos samordnaren Nina Wormbs. Hon ska vara färdig med sitt uppdrag först 30 november nästa år, vilket enligt Christer Modig gör att frågan skjuts ytterligare på framtiden.

”När man sätter ett slutdatum till efter valet är det ganska klart att det här är en fråga de inte vill ta tag i under valsäsongen, men jag hoppas att något händer under gången fram tills dess” säger Christer Modig.

Att Radio 1 nu försvinner beror enligt Christer Modig vid sidan av koncessionsavgifterna även på vad han ser som en snedvridning av konkurrensen inom reklamradion och som uppstod när NRJ bytte samarbetspartner från MTG Radio till SBS Discovery Radio.

”Problematiken kring koncessionsavgifterna har länge varit en fråga, men den snedvridna konkurrensen som råder på radiomarknaden förvärrar situationen ytterligare. Det är möjligt att vi hade kunnat hålla Radio 1 vid liv ett tag till om Rix FM fortsatt vara det största nätverket i Sverige och vi hade haft två jämstora radiobolag som tillsammans drev radiomarknaden. Nu har vi istället en dominerande aktör på marknaden och jag tror att snedvridningen drabbar hela radiobranschen. Nedgången i reklaminvesteringarna är en ”tumme ned” för NRJ-affären. Nu måste det till strukturella förändringar på marknaden snabbt” säger Christer Modig.

MTG Radio kommer nu att istället satsa sina resurser på andra saker.

”Vi måste satsa där vi tror att pengarna gör mest nytta. Det är i nuläget främst Rix FM och online. Tillsammans med MTGx jobbar vi med en ny radioplattform för online som vi hoppas ha klar runt årsskiftet” säger Christer Modig.

Några ytterligare neddragningar är inte på gång på MTG Radio efter nedläggningen av Radio 1. Personalen på Radio 1 har varit projektanställd sex månader i taget och dessa avslutas nu till årsskiftet. MTG Radio har inga planer på att sända något annat istället för Radio 1 och kommer att lämna tillbaka tillståndet till staten.

Share