Caroline af Ugglas ordförande för Förvaltningsstiftelsen

Caroline af Ugglas. Foto: Svenskt Näringsliv.

Regeringen utsåg idag Caroline af Ugglas till ny ordförande för stiftelsen som äger Sveriges Radio, SVT och UR. Hon ersätter Helena Stålnert.

Caroline af Ugglas var tidigare vice VD för Svenskt Näringsliv och innan dess aktiechef på Skandia. Hon har suttit i flera företagsstyrelser och valberedningar.

Nya ledamöter är dessutom mediekonsulten Mats Örbrink (nominerad av KD), psykologen Birgit Hansson (nominerad av V), public affairs-konsulten Mattias Keresztesi (nominerad av M) och de tidigare riksdagsledamöterna Jonas Gunnarsson (nominerad av S), Berit Högman (nominerad av S) och Per Lodenius (nominerad av C).

Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB, som är det fullständiga namnet, leds av en styrelse med en ordförande och tolv ledamöter. Hälften av ledamöterna byts ut året efter ordinarie riksdagsval. Regeringen utser ordföranden på fyra år och ledamöterna på åtta år, de senare på förslag från riksdagspartierna.

Förvaltningsstiftelsen utser i sin tur ledamöter i styrelserna för de tre public service-bolagen.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share