Buden inne för de nationella tillstånden

Torsdagen var den sista dagen att lägga bud på de tre nationella FM-tillstånden för kommersiell radio.

Så snabbt som möjligt – kanske redan under fredagen – avslöjar Myndigheten för press, radio och TV vilka som har lämnat bud och hur många av tillstånden de har lagt bud på. Däremot kommer inga budsummor att avslöjas. Inte heller kommer myndigheten att berätta vem som har bjudit på vilka tillstånd.

Myndigheten kommer nu i tur och ordning fördela det första, andra och tredje nationella tillståndet. För varje tillstånd konstateras vem som har lämnat högst anbud och om den som lämnat budet har finansiella och tekniska förutsättningar att sända under hela tillståndsperioden. Den som har fått ett nationellt tillstånd stryks från budgivningen för de återstående tillstånden.

Myndigheten för press, radio och TV ska redovisa vilka som får tillstånden under hösten. Det kommer att göras med en marginal till 16 november, då buden för de regionala och lokala tillstånden ska vara inne. De som har lämnat bud får information om resultaten innan det offentliggörs.

Det är troligt att Bauer Media, MTG och NRJ kommer delta i budgivningen, men det kan givetvis också bli överraskningar. Det första nationella nätverket motsvarar i stort sett Bauer-ägda Mix Megapols nätverk, medan det andra och tredje nätverket liknar de som nu används av Rix FM (MTG) respektive NRJ.

Share