Brittisk minister vill lägga ned BBC Trust

Ben_Bradshaw124x146Den brittiska kulturministern vill lägga ned den nämnd som sedan 2007 övervakar BBC-s verksamhet, skriver The Independent.

I ett tal i Cambridge till Royal Television Society sade Ben Bradshaw (bilden) från socialdemokratiska Labour att BBC Trust är en ”ohållbar modell”. BBC Trust skapades så sent som 2007, som en följd av kontroverserna kring BBC-s rapportering om Hutton-rapporten.

”Jag känner inte till något annat offentligt område där samma organ fungerar som både regulatormyndighet och påhejare” sade Bradshaw i talet.

I förra veckan skrev BBC Trusts ordförande Sir Michael Lyons ett öppet brev till licensbetalarna där han försvarade BBC-s ensamrätt till finansiering från TV-licensen. I Digital Britain-rapporten, som presenterades i juni, föreslogs att även andra programbolag skulle få ta del av licenspengar. Men enligt Lyons föredrar en majoritet av allmänheten istället en lägre licensavgift.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share