Böter för Radio Stockholm

Granskningsnämnden för radio och TV bötfäller P4 Radio Stockholm för otillbörligt gynnande.

Anledningen till beslutet är ett inslag i God morgon Stockholm. En gäst i programmet tipsade om aktiviteter i Stockholm. Granskningsnämnden tycker visserligen att det ska vara möjligt för Sveriges Radio att lämna sådana tips, men konstaterade att det förekom prisuppgifter, positiva omdömen och uppmaningar till besök. Dessutom hänvisades till gästens webbplats.

Granskningsnämnden fäller programmet för gynnande av kommersiella intressen och kommer att ansöka hos länsrätten om att Sveriges Radio ska betala 50 000 kronor i ”särskild avgift”.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share