Bolagsordningen för Sveriges Radio ändras

Radiohuset i Stockholm. Foto: Sveriges Radio.

Bolagsordningen för de tre public service-bolagen skrivs om. Det ska i framtiden inte vara möjligt att vara partipolitiskt aktiv och samtidigt sitta i SR:s styrelse, något som tidigare varit praxis men som nu blir en regel. Det ska också bli tydligare att ledamöterna tillsammans ska ha en bred kompetens inom olika samhällsområden. Tidigare ställdes krav på specifika kompetenser.

Förändringarna sker på initiativ från Förvaltningsstiftelsen, som äger Sveriges Radio, SVT och UR. Sveriges Radios styrelse fattade beslut i frågan på årsstämman april och bad liksom SVT och UR sedan regeringen om ett formellt godkännande. Regeringen godkände ändringen av bolagsordningarna på dagens sammanträde.

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share